online setkání
advance

vždy 1x za 14 dní, v pondělí od 18 hod
začínáme 14.11.