setkání 1-7
8.11.2022-31.1.2023

31.1.2023

7. setkání
• podle čeho stanovit cenu
• cvičení: 2 otázky - co opravdu víme z porozumění mysli (grounding) a ohl. koučinku?; co kdybyste věděli, tak by mělo největší dopad na váš koučink? (naslouchání a odpovědi z přítomnosti, ne z paměti)
• v našich otázkách už jdou i ty odpovědi
• někdy víme a ještě jsme si toho ani nevšimli (není nutné si nové věci zvědomovat, abych to mohla začít používat, je to nezávislé na naší racionální mysli); pokud jsem někdy něco uviděl, tak se můžu spolehnout na to, že to přijde, když to budu potřebovat
• jak je to možné, že nám přicházejí odpovědi; to odkud přicházejí není od nás oddělené, nelze to pochopit, lze to pocítit
• mysl a mozek fungují ve flow spíše pomaleji než rychleji, jsme produktivnější a vidíme více, když přemýšlíme méně
• na jakou otázku bychom opravdu chtěli znát odpověď, zůstaňme si s tím a počkejme si na ni, už tam je

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

17.1.2023

6. setkání
• Jak se děje změna a díky čemu má náš koučink dopad (klienti nečekají na správné odpovědi od nás, ale dívají se k sobě)
• mám nebo nemám kontrolu - co když ani jedno není pravda? (bourání konceptů, nevím)
• existuje fixní realita? (už to znám, konečná), nebo je všechno proces? (neznámo, stále se děje a mění)
• zkoumání, kdo jsem (čím blíže jsme, tím více to nejde popsat)
• minulost/budoucnost neexistuje - jak lze použít při koučinku
• změna už se děje, i když to teď třeba nevidíme
• je možné opustit i ctnostné koncepty
• problém není, že nevíme, problém je, že si myslíme, že víme (limit), otevírat se něčemu v sobě, odkud přichází nové odpovědi
• jak vím, že jsem uslyšel pravdu?, jak poznám, že jsem pochopil?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

3.1.2023

5. setkání
• vhled nemohu udělat, pokud jsem v tom, nevidím, že to je myšlenka ani jak jinak se na to mohu podívat, mohu se jen dívat tím směrem a vytvářet prostor, aby se to mohlo stát, svou zvědavostí a zájmem to uvidět
• různé principy - je to jen myšlenka; kdo jsem já; 
• různé nástroje - špatný pocit (svítí červená-jsem v hlavě); život se neděje špatně; někomu zavolat, kdo udrží ten klid; naslouchání a návrat do přítomnosti; to, že jsem ztracený v myšlenkách, je také jen myšlenka, dočasná iluze
• hlubší moudrost již používáme, jen si to neuvědomujeme, pak není lehké se na to spolehnout
• spoléhání na tu hlubší moudrost vs. nespoléhání se, tj. moje kontrola (důvěra znamená pustit tu kontrolu); cvičení - jaký je to pocit v obou těch případech
• pocity při kontrole jsou přesně opačné, než by kontrole mělo odpovídat (někde uvnitř víme, že naše kontrola nemá smysl); podle pocitů bychom si kontrolu nevybrali, ale přesto si ji vybíráme, proč?
• návrat k pocitu, kdy věci nemáme pod kontrolou - když to je, náš pocit nás vede

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

20.12.2022

4. setkání
• princip, že prožíváme naše myšlení, neznamená to samé, jako že myšlení vytváří realitu a to, co si myslím, se pak projeví v realitě - je to moje subjektivní realita
• 3P = 3 cesty ukazující na to samé; když se na život či realitu díváme jako na vyšší inteligenci za vším, je to princip mysli; když se na život/realitu díváme přes její schopnost tvořit, je to princip myšlenky; když se na realitu budeme dívat skrze to, že si to celé dokáže uvědomovat, vnímat, prožívat, je to princip vědomí;
je to koncept, jsou to 3 způsoby pohledu na to, co tu je, nic jiného tu není
• něco neomezené si přišlo prožít něco omezené
(proč?, proč ne?)
• koučink online - Rob jako kouč, co nabízí?, Petra koučovaná (work-life balance)
• vyjasnění zadání, zkoušení z různých úhlů, bádáme o té věci, rozšíření možností, větší prostor pro klienta; pokud řešení nezazní, nevíme, zda se vyřešilo nebo ne (během 10 min po konci koučinku něco docvaklo)
• proč něco dělám - pro aktivitu samotnou nebo proto, že mi má něco přinést; útěk před tím jen tak být (strach jen tak být); odkud se bere něco zábavného nebo méně zábavného; ptát se, zda tam vidí tohle nebo tamto, zmenšuje to konečné možnosti; za produktivní považujeme jen aktivity s určitým výsledkem, něco mi uteče, něco chci získat nebo před něčím utíkám
• co je zdrojem plnosti života (flow) - vychází z té činnosti?, může tu být i když nic nedělám?, je flow něco, co přichází a odchází?, přes výsledek nevidím plynutí; flow - dovolit si jen tak být, není důležité, čím je to zaplněné; díky pocitu lehkosti se vytváří rovnováha

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

13.12.2022

3. setkání
• cvičení - rozdíl mezi transformativním koučem a tím, co pomáhá (life kouč), metafora s úpravami ve snu a probuzením; transformace - možnost změny života, toho na čem stojí; v čem se lišíme (vše osobní) a co máme společné jako lidi (to jak fungujeme, principy)
• 3 univerzální pravdy - pohoda bytí je náš výchozí stav; prožíváme naše myšlení; máme schopnost vhledu
• s čím za námi chodí klienti - osobní věci (vztahy, práce, peníze, kariéra, sebehodnota, sebeláska,..)
• jak to vzít vejš - od těch osobních to vezmeme k těm obecně platným; transformativní kouč může ukázat, jak se děje to, že přišel na něco nového, co nevěděl, že má přístup kdykoliv k novým nápadům, k hlubší moudrosti, k řešení, změní se mu život, když tohle pochopí, může si pomoci sám
• když nevíme, jak to vzít vejš - nevidíme spojitost mezi osobními problémy a principy; co z nich je moje největší pravda pro nás?
• kde je sebevědomí, když na to nemyslím; co všechno není na mě; kdo jsem a co to znamená
• nelze vyřešit problém na té úrovni, kde vzniká; s prohloubením pochopení (zvýšením úrovně vědomí) ten problém ztrácí smysl; "při přílivu se zvednou všechny lodě v přístavu"

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

22.11.2022

2. setkání
• koučování a naše pocity z něho
• nevím je stav, kdy v každém momentu vím, co teď 
• koučink Marcelka a Míša - říct si o peníze za koučink; mentoring koučinku; kolika způsoby mohu ukázat na jednu věc; klient neřeší nás, ale sebe

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

8.11.2022

1. setkání
• staré už nefunguje, nové ještě neumím uchopit
• ve stavu "nevím" jsem s tím v pohodě a vím vždy v tom reálném čase
• pokud klient nic nechce, nelze koučovat
• když klient neví, co chce, můžeme to s ním probrat a zkusit to objevit (co by chtěl vytvořit)
• cvičení - pochopit, co by ten druhý chtěl a co by chtěl doopravdy; Petr a Petra 
• co bych chtěl může být jen mezikrok, kouč se může déle doptávat
• hledání jen v tom, co vím, nepřinese nic nového
• něco chceme pro pocit živosti a něco chceme z toho pocitu živosti, vše vede stejným směrem, ale je možné jít zkratkou
• dobrý pocit vypadá, že k němu vede nějaká cesta, ale co když si ten pocit nemusíme zasloužit, co když ten už tam je, co bychom tedy chtěli vytvořit v takovém případě potom
• to, co doopravdy chci, nepřijde z hlavy
• "a je to všechno, co chceš?", "a co kdyby za to byly ještě i peníze?"

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video