ukázka z knihy návrat domů

Dicken Bettinger a Natasha Swerdloff

Ego – omezený způsob nazírání života

Jestliže při definování toho, kdo jste, vycházíte pouze z obsahu svých zkušeností, sami sebe omezujete. Když sami sebe vidíte výhradně očima materialisty, omezujete svůj smysl pro vnímání možností. Je úlevné uvědomit si, že myšlenky, které ve vztahu k sobě chováte, nejsou v zásadě pravdivé. Je normální, že máte myšlenky o sobě, a to pozitivní i negativní. Jenže pokud se s libovolnou z těchto myšlenek o sobě ztotožňujete, uniká vám, že tyhle myšlenky jsou pravdivé jenom z části a že jde o vymyšlené představy nebo interpretace.

Když se vaše myšlenky stanou vámi, říká se tomu ego. Ego představuje pomýlené vnímání sebe sama, kdy věříte, že vaším pravým já jsou iluzorní myšlenky, jež přicházejí a zase odcházejí.

Přitom vaše pravé já, to je rozměr vás samých, který nikdy nikam neodchází, ale je tu stále.

Pokud se ztotožníte s egem, jste z hloubi svého srdce přesvědčeni, že vaše koncepty, tedy vaše představy, jsou pravdivé. Jako miminka jste ovšem život prožívali přímo, bez jakýchkoli svých představ, konceptů a přesvědčení. Prožívali jste život bez toho, že by byl zabarven vašimi negativními představami a myšlenkami.

Ego se na život dívá právě jako na koncept nebo představu. Koncept, to je výklad, a jako takový je vždy omezený a nahodilý. Můžete v sobě mít myšlenku či představu „jsem dobrý posluchač“ nebo „nedovedu zpívat“. Ego ovšem nepřipouští, že jsou to jen vymyšlené představy. Představa je pouhou  jednou jedinou interpretací z nekonečného počtu možností.  Je to jen myšlenka, která sama o sobě není skutečnou realitou. Je to iluzorní realita, která se promění v okamžiku, kdy se místo ní objeví myšlenka jiná.

Když zcela podlehnete svodům své mysli, jež si libuje v konceptech, bude vás vybízet k tomuto zúženému nazírání sebe, při němž nevidíte to, co je skutečně podstatné. Začnete pak mít potřebu zaujímat jasné a vyhraněné postoje a budete přesvědčení, že jedině váš postoj je přípustný nebo že váš postoj je ten nejlepší. Svůj názor budete urputně hájit jako ten jediný správný. V tomto způsobu nazírání se zaseknete, budete neústupní a nekompromisní a nebudete ochotní cokoli měnit. Stanou se z vás arogantní bytosti a budete trvat na tom, že vy máte pravdu a ostatní se mýlí.

Právě toto lpění na vnímání světa skrze ego je příčinou všech mezilidských, politických, mezinárodních a náboženských konfliktů. Právě ono nás vede do válek. 

Jakmile prohlédnete skutečnou povahu ega, probudíte se a záběr pohledu, jímž se díváte na svět, se rozšíří.