🗓️ AKTUÁLNĚ: Mezinárodní summit NASLOUCHÁME SRDCEM v květnu v Praze. Více informací ZDE.

ukázka z knihy Příručka šťastných vztahů

od George Pranskyho

MYLNÉ INFORMACE O VZTAZÍCH

Než jsme získali současné poznatky o cholesterolu, doporučovalo se jíst tučná jídla, která, jak dnes víme, přispívají k častému výskytu onemocnění srdce. Podobně vedly mylné informace o vztazích k vysoké míře rozvodovosti a k obecně malé spokojenosti v párech, kterým se podaří zůstat spolu.

Lidé se mylně domnívají, že nedílnou součástí vztahů je utrpení a úsilí. Věří, že kýženou změnu přinese to, že budou rozebírat své problémy a životní vzorce. Analyzování problémů z vás dělá experta na vaše problémy, ale nezmění vás to. Když partneři vzájemně zkoumají a rozebírají své chyby, jak je tomu ve většině manželských poraden, začnou se cítit nejistí, připadá jim, že se musí bránit, a nestojí o žádné změny. Navzájem ze sebe dostávají to nejhorší.

TERAPIE VYCHÁZEJÍCÍ Z NEGATIVNÍHO NALADĚNÍ 

Jen málokterý pár ví, že ve skutečnosti existují dva druhy terapie - terapie vycházející z negativního naladění a terapie vycházející z pozitivního naladění. Při terapii s negativním naladěním je klient ve špatné náladě, protože zkoumá problémy a další negativní myšlenky. U terapie s pozitivním naladěním se klienti zaměřují na myšlenky, které míváme, jsme-li naladěni pozitivně — postřehy a vhledy, přirozeně pozitivní myšlenky a širší souvislosti.

Proč tedy existuje terapie s negativním naladěním? Když je pro terapeuta cílem pomáhat lidem, kteří mají problémy, dává mu smysl, že hovoří s člověkem s problémy. Vidí, že jeho klienti jsou sklíčení, ale domnívá se, že je to tak v pořádku, neboť mají obrovské problémy. Takový terapeut zastává názor, že příčinou manželských neshod jsou tyto problémy, a neuvědomuje si, že problémy jsou pouze příznaky.

Řekněme, že terapeut dnes pracoval se třemi páry a stejně jako oni byl ve skleslé náladě. Čtvrtá dvojice dorazí v dobré náladě a je otevřená naslouchání a učení se. Skleslá nálada terapeuta však nejspíš povede k tomu, že i tato dvojice se začne cítit smutně. Bolest z provozování terapie s negativním naladěním je totiž nakažlivá.

Terapeuti zabývající se terapií s negativním naladěním jsou oddanými profesionály. Jsou své metodě tak oddaní, že jsou ochotní cítit se sklesle, aby mohli dělat svou práci. Terapeuti věnující se terapii s negativním naladěním se záhy potýkají s vlastním vyhořením — obyčejně po čtyřech nebo pěti letech. Kdyby věděli, že udržování klientů i sebe samých ve skleslé náladě je kontraproduktivní, určitě by postupovali jinak.

Průběh terapie s negativním naladěním 

1. Terapeut požádá klienty, aby sepsali seznam svých problémů. V tomto kroku si klienti v duchu zviditelní všechny své problémy a klesají na mysli.

2. Terapeut a klienti začnou každý z problémů detailně zkoumat. Rozebírají příčiny a dopady problémů a hledají související vzpomínky, emoce a strachy. Problémy v tu chvíli vypadají tak obrovské, že klienti začnou cítit strach a ztrácejí motivaci cokoli s nimi dělat.

3. V tomto stavu strachu nebo nechuti se problémům věnovat se terapeut a klienti pokusí vztahové problémy vyřešit. Tento proces je zpravidla bolestivý a nic kloudného nepřináší.

4. Terapeut dojde k závěru, že dvojice musí na vztahu hodně „pracovat“, a zeptá se, jestli je pár ochoten se k takové „práci“ zavázat. Dvojice si uvědomí, jakou bolest jim jejich snažení doposud přineslo, ale přitom nikam nevedlo, a nechce se jí dál plýtvat penězi za terapii.

Sami vidíte, že tyto čtyři kroky vedou k postupnému zhoršování nálady. S tím, jak klienti klesají na duchu, se problémy zdají být horší a horší a terapie přestává být produktivní.

TERAPIE VYCHÁZEJÍCÍ Z POZITIVNÍHO NALADĚNÍ

Terapeuti zabývající se terapií s pozitivním naladěním vědí, že základem nového začátku je zbavit vztah nepochopení, mylných informací, přehnaných reakcí, zloby a nechuti cokoli měnit. Díky tomu jsou terapeuti věnující se terapii s pozitivním naladěním trpěliví a pozitivní.

Takovýto terapeut se nezaměřuje na problémy. Místo toho hovoří o tom, co má negativní vliv na naše rozpoložení – osobnost a výkyvy nálad, a ukazuje, jak vztahu škodí mylné informace. Jakmile pár pochopí tyto souvislosti, začne si uvědomovat možnosti, jaké jejich vztah má a které terapeut viděl od samého začátku. A chápe také, že je možné začít nanovo. V tomto bodě dvojice vnímá minulost svého vztahu jako zlý sen, z něhož se probouzí.