Akademie

POROZUMĚNÍ MYSLI PRO

profesionály a lídry

Certifikační intenzivní tréninkový program pro ty, kteří vedou, koučují, mentorují, vyučují a pomáhají ostatním realizovat svůj potenciál
(v podnikání, sportu či osobním životě).