🗓️ AKTUÁLNĚ: Mezinárodní summit NASLOUCHÁME SRDCEM v květnu v Praze. Více informací ZDE.

OBJEV

3 PRINCIPY ŽIVOTA

V tomto videu představujeme principy, které tvoří náš život, aniž bychom se o nich kdy učili ve škole. Gravitaci jsme probírali, ale tohle?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

3 PRINCIPY PODLE SYDA BANKSE

Naše tělo je úchvatným příkladem inteligentního systému, který řídí síla Mysli. Stejně jako mysl tvoří a řídí náš tělesný systém, tvoří a řídí rovněž náš psychický systém. Donekonečna generuje nové myšlenky a pocity spojené s naším neustále se proměňujícím prožíváním. Jelikož máme svobodnou vůli, dovedeme se rozhodnout, které z myšlenek uvedeme v život.

Pokud pochopíme tyto univerzální principy, nejsme v odporu s realitou. Nejdeme proti sobě ani sami sobě nepřekážíme. Jsme v harmonii se životem.

1. princip

MYŠLENKY

Princip myšlenky je silou za životem, jež vytváří kompletní škálu lidských prožitků.

Žijeme ve světě myšlenek. Nic z toho, co zažíváme od momentu narození po okamžik smrti, nebylo přivedeno k životu ničím jiným než silou myšlenky. Naše myšlenky jsou tedy základním stavebním kamenem, na kterém vytváříme své zkušenosti.

2. princip

VĚDOMÍ

Vědomí je to, co nám všem umožňuje uvědomovat si život.

Za myšlením je otevřený prostor tichého uvědomování neboli toho, čemu říkáme princip vědomí. Je spojen s lidskou duší. Latinský výraz pro duši zní „anima“, což je kořen slova animace, oživení. Můžeme tedy říci, že vědomí oživuje naše myšlení a převádí jej ve smyslové prožitky, díky nimž si uvědomujeme život.

3. princip

Mysli

Mysl je zdrojem všeho života a inteligencí za životem.

Mysl je inteligencí, která ví, jak stvořit všechny živé systémy a jak tyto systémy řídit. V přírodě ukazuje květině, jak se má rozvinout a natočit ke slunci. Ví, jak proměnit sluneční svit v energii, z níž květina poroste. Ví, jak přivést lososa zpátky na správné místo tření, a navádí ptáky při jejich každoroční migraci. Na správnou cestu může přivést i tebe.

Chceš se o převratném vhledu Sydnyho Bankse dozvědět víc? Pusť si nahrávky.
* klikni na ikonu „titulky“

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kdo je Sydney Banks

Za zakladatele učení 3 principů je považován pan Sydney Banks, který v roce 1973 prožil hluboký zážitek (který můžeme označit za osvícení) a formuloval tzv. 3 principy jakožto metaforu lidského prožívání. Těmito principy jsou Mysl, Vědomí a Myšlenka.

Sydney Banks (1931-2009) se narodil ve Skotsku, avšak většinu svého života žil v Kanadě. Měl pouze základní vzdělání a pracoval jako svářeč. Po svém „probuzení“ v roce 1973 začal přednášet nejen na univerzitách a klinikách v Kanadě, ale také ve Spojených státech a v Evropě.

Jeho jedinečná filozofie a vnímání přinesla nové poznatky do oblasti psychologie a vzdělávání. Jeho knihy, přednášky, videozáznamy a zvukové nahrávky měly a stále mají hluboký dopad na praxi lékařů, především psychologů a psychiatrů, a na neustále se rozrůstající komunitu odborníků, kteří se zabývají duševním zdravím.

Komunita 3PGC

The Three Principles Global Community (3PGC) je nezisková organizace, která se snaží šířit porozumění 3 principům po celém světě.

Uvědomění si těchto principů umožňuje každému nahlédnout do samotné podstaty života i sebe sama jakožto tvůrčího zdroje.

Organizace 3PGC se zavázala zvýšit počet lidí, kteří vyučují, sdílejí a učí se 3 principy. Jejím cílem je posílit a usnadnit profesionální spolupráci v této oblasti a změnit pohled na duševní zdraví jako takové.

Porozumění mysli z.s. je hrdým členem této komunity. Naše Kateřina Fišerová se stala předsedkyní organizace 3PGC a spolu s Kat Černou jsou touto organizací uznané jako mezinárodní koučky a učitelky 3 principů.

Více o mezinárodní komunitě 3 principů tady.

KURZ 3 principy života

Pojďte se mnou objevit život, který si budete užívat s radostí dítěte a ve kterém budete vždycky vědět, co dělat.

Zažijte skutečnou lehkost bytí na tomto transformačním online kurzu.