🗓️ AKTUÁLNĚ: Mezinárodní summit NASLOUCHÁME SRDCEM v květnu v Praze. Více informací ZDE.

KONFERENCE

inovace

a transformace

VE VZDĚLÁVÁNÍ

21. - 22. 9. 2023

Dačického dům, Komenského nám. 41, KUTNÁ HORA

PROGRAM:

čtvrtek 21.9. 2023 ... 8:00 - 21:30 hodin
pátek   22.9. 2023 ... 9:00 - 18:00 hodin

Hledáte nové možnosti, příležitosti a další rozvoj? 

lehkost a naplnění

v zaměstnání, podnikání , ve vztazích

Víme, jak na to:

 • vycházíme z moderních poznatků a výzkumů
 • spolupracujeme s odborníky
 • přinášíme ověřené strategie a postupy
 • zaměřujeme se na kreativitu, interaktivitu a efektivní učení

Získáte vhled do moderních trendů, které ovlivňují vzdělávání.

Tato akce vám také umožní navázat kontakty s lidmi z různých oblastí vzdělávání a společně hledat nové způsoby, jak proměnit vzdělávací procesy a přinést více radosti, smyslu a úspěchu do vašeho profesního i osobního života.

JAKÝ vás ČEKÁ PROGRAM?

ČTVRTEK 21.9.

08:00-12:00WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLE (1. část) workshop akreditovaný MŠMT
13:30-15:30JAK DOSAHOVAT (NE)MOŽNÝCH CÍLŮ přednáška
15:30-16:00ŠŤASTNÁ ŠKOLA - představení unikátního projektu pro školy
18:00-21:30EDUFÓRUM - ŠKOLA ŽIVOTA představení projektů inovativního vzdělávání

PÁTEK 22.9.

08:00-12:00WELL-BEING A PSYCHOHYGIENA VE ŠKOLE (2. část) workshop akreditovaný MŠMT
09:00-12:00KOMUNIKACE VE VZTAHU - workshop
15:00-16:30KOUČ ZÓNA - představení projektu
16:00-18:00VZTAHY - workshop
08:00-18:00KOUČ ZÓNA - zažij si koučink naživo

ve čtvrtek 21. září

18:00 – 19:00

EDUTRH (SOUČÁSTÍ EDUFÓRA)

NABÍDKY A MOŽNOSTI INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Představíme vám inovativní projekty a přístupy ke vzdělání přímo u diskuzních stánků s možností vyzkoušení a tipů, jak je aplikovat v praxi.

19:00 – 21:30

edufórum a EDUTRH - ŠKOLA ŽIVOTA

KONFERENCE INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Představíme vám inovativní projekty a přístupy ke vzdělání formou krátkých prezentací a následných diskuzí na největším networkingu pro inovátory ve vzdělávání.

19:00 - 19:30 - zahájení a premiéra žákovského filmu 5. ZŠ v Kolíně
19:30 - 21:00 - prezentace jednotlivých projektů

 • Markéta Rosenkracová - Proč tvoříme filmy u nás ve škole
 •  Anja Gladović - Jak se učí matematika pomocí sociálních sítí a multimédiálních materiálů
 • Rudolf Tůma - Život podle vás: online hra - finanční gramotnost
 • Eliška Pácaltová - Prožitkové učení se netýká jen dětí
 • Ondřej Koudela - První pomoc zážitkem
 • Iva Černá - Jak z učitele udělat Agenta 008

21:00 - 21:30 - volný networking s občerstvením

Vstupenky zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Je možné přijít i bez registrace. Přihlášením předem získáte kontakty na další účastníky (zpětně už to bohužel není možné). Děkujeme. Více informací: EduForum.

Irena pajerová

Koordinátorka platformy EduFórum

 

workshopy edukonference

ČTVRTEK 21.9.2023

08:00 - 12:00 

Well-being a psychohygiena ve škole

 akreditovaný workshop MŠMT

 (1. část*)

*) Pokud jste pedagog, obdržíte po absolvování obou částí (čtvrtek i pátek) Osvědčení dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

WELL-BEING je spojen s vnitřním klidem a mentální flexibilitou nezávisle na IQ či schopnostech.

Vzdělávací program se v první čtyřhodinové části zaměřuje na posílení mentální pohody a osobního rozvoje (nejen) u pedagogů a žáků.

Cílem je naučit se vytvářet pozitivní prostředí, podporovat komunikaci a vzájemné porozumění a budovat angažovanou a harmonickou komunitu (nejen ve školách).

Staňte se inspirací pro své okolí. 

 • získáte dovednosti pro zvládání stresu
 • porozumíte, jak funguje mysl a jaký vliv má na naše prožívání
 • pochopíte vliv myšlenek na osobní pohodu a výkonnost (naučíte se rozeznávat prospěšné a neprospěšné myšlenky)
 • posílíte sebevědomí a sebepoznání
 • zvýšíte svou vnímavost a lépe porozumíte psychice druhých
 • naučíte se nastolit harmonii v konfliktních situacích

Praktická cvičení a metafory posílí pochopení vlivu myšlení na emoční stav, ve kterém se aktuálně nacházíme. Zaměříme se na hledání shody      v reakcích na konfliktní situace a nalézání optimálních řešení.


Maximální počet účastníků: 20

Určeno nejen pro pedagogy. Cena vstupenky je 1950,- Kč za obě části Workshopu Well-being a psychohygiena ve škole - platba na místě nebo na fakturu (školy). Místo si zarezervujte zaplaceím zde >>

Jana bolková

AMBASADORKA PROJEKTU ŠŤASTNÁ ŠKOLA

VLAĎKA BŘACHOVÁ

Certifikovaná transformativní koučka

13:30 - 15:30

Jak dosahovat (ne)možných cílů s lehkostí a radostí?

workshop zdarma

Máte ambiciózní cíl, ať už podnikáte, pracujete v zaměstnání nebo máte svůj projekt? Přijďte si sami vyzkoušet, že jste k jeho dosažení možná blíže, než si dokážete představit.

Seminář pod vedením transformativních koučů z Coaching Prosperity vám přinese nová uvědomění, která mění pohled na dosahování výsledků v jakékoliv oblasti - úspěch nemusí být dřina! Těšíme se na Vás!


Vstupenky zdarma. Více info a přihlášení na Coaching prosperity

Robert Rott

Certifikovaný transformativní kouč

15:30 - 16:00

šŤASTNÁ ŠKOLA

unikátní projekt pro vaše školy a vaše děti

Pomáháme školám být místem, KDE ŠŤASTNÍ UČITELÉ UČÍ ŠŤASTNÉ DĚTI.

Víme, jak na to, a máme za sebou výsledky v několika prvních školách. Změny přicházejí z místa, odkud byste je nečekali...


Vstup zdarma. Více informací na: www.stastnaskola.eu

Jana bolková

AMBASADORKA PROJEKTU ŠŤASTNÁ ŠKOLA

pátek 22.9.2023

08:00 - 12:00 

Well-being a psychohygiena ve škole

 akreditovaný workshop MŠMT

 (2. část*)

*) Pokud jste pedagog, obdržíte po absolvování obou částí (čtvrtek i pátek) Osvědčení dle Zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Druhý čtyřhodinový blok se věnuje hlubšímu porozumění lidské mysli a jeho vlivu na sebepoznání a vztahy. Účastníci se naučí věnovat pozornost vlastnímu vnitřnímu klidu a moudrosti jako základu well-beingu.

Praktická cvičení a debaty

 • pomáhají objevit zdroje řešení v obtížných situacích
 • ukazují, že tvořivost a řešení přicházejí z uvolnění, nikoli z námahy
 • zaměřují pozornost na vnímání pocitů jako zdroje rozpoznávání prospěšných a disfunkčních myšlenek
 • posilují schopnost pustit zbytečné myšlenky
 • cílí na prevenci syndromu vyhoření

Celý program směřuje k podpoře angažovaných učitelů, kteří mohou pozitivně ovlivnit klima školy a vytvářet prostředí, kde se děti mohou učit šťastně a efektivně.


Maximální počet účastníků: 20

Určeno nejen pro pedagogy. Cena vstupenky je 1950,- Kč za obě části Workshopu Well-being a psychohygiena ve škole - platba na místě nebo na fakturu (školy). Místo si rezervujte zde >>

Jana bolková

AMBASADORKA PROJEKTU ŠŤASTNÁ ŠKOLA

VLAĎKA BŘACHOVÁ

Certifikovaná transformativní koučka

 

koučzóna

8:00 – 18:00

koučzóna

koučink naživo celý den

15:00 – 16:30

představení projektu

kouč zóna

 

BEZPEČNÁ ZÓNA PRO VAŠE KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE

Nový projekt, který přispívá ke komfortu zaměstnanců, předchází vyčerpání, přetíženosti, stresu, rozhodovací paralýze, agresivní komunikaci i chování.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP V PÉČI O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ. 

Přináší zónu klidu, naslouchání, pozornosti, inspirace, nalézání nových řešení, nových možností, mentální vyrovnanosti, harmonie, rovnováhy, snižuje stresovou zátěž.

 

Přispíváte k aktivní péči o zaměstnance:

 • aktivně pečujete o duševní zdraví
 • rozvíjíte potenciál svých lidí
 • pozvedáte firemní kulturu
 • přirozeně zvyšujete loajalitu a angažovanost
 • snižujete fluktuaci
 • podporujete týmovou spolupráci a kreativitu

Posouváte svoji prestiž a lidské zdroje na vyšší úroveň. Vytváříte prostředí rovnováhy a prosperity. Vytváříte větší konkurenceschopnost a zvyšujete zisky.

Na prezentaci představíme základní koncept, cíle a benefity.

Celý den máte možnost zažít koučink osobně, přímo na místě.

8:00 – 18:00

OCHUTNÁVKA KOUČINKU ZDARMA

15:00 – 16:30

projekt koučzóna

BEZPEČNÁ ZÓNA PRO KAŽDÉHO

Nabízíme vám možnost přijít a vyzkoušet si osobně  INDIVIDUÁLNÍ TRANSFORMATIVNÍ KOUČINK                              s certifikovaným koučem, který se bude věnovat pouze vám.

15:00-16:30    představení projektu

8:00-18:00     možnost vyzkoušet koučink zdarma (40 min)

Transformativní koučink se zaměřuje na to, aby klienti (tj. jednotlivci nebo skupiny) nejen dosáhli svých cílů, ale také prožili hlubší osobní změny a rozvoj, který má dlouhodobě pozitivní dopad na jejich životy.

Dopad transformativního koučinku může být značný. Dotýká se "hlubších" míst uvnitř nás a zprostředkovává kontakt se zdrojem harmonie a moudrosti, které jsou vlastní každému člověku, ale bývají jen málo využívány v běžném životě. Znovu objevení těchto schopností zpravidla přináší trvalé zlepšení, jak v osobní, tak i profesní oblasti.

 

Jana bolková

MIROSLAV Klose

09:00 - 12:00 

Workshop komunikace ve vztahu

 • Jak dobře umíme svému partnerovI naslouchat?
 • Jak moc komunikace ovlivňuje naše vztahy?
 • Co vše tvoříme naší komunikací?
 • Umíme naslouchat druhým?
 • Víme sami co chceme opravdu sdělit partnerovi? Je naše komunikace efektivní?
 • Používáte někdy slova jako zbraň?
 • Míváte z vaší komunikace dobrý pocit?
 • Jakým způsobem ve vztahu komunikujeme?

Co vše může přinést změnu nejen v partnerství opravdové naslouchání. Na všechny tyto otázky a hlavně na ty co si přinesete budeme během workshopu hledat odpovědi. Vše si prožijete a vyzkoušíte v praxi. Budete mít možnost naslouchat svým srdcem a slyšet odpovědi, které jsou skryty za slovy. 

Cena vstupenky je 400,-/Kč za oba workshopy (Komunikace ve vztahu a vztahy), případně 250 Kč/jeden z nich. Více informací, přihlášky a rezervace na stránkách Pro radost v životě.

Káťa Brázová

Pavel Krhoun

16:00 - 18:00

Workshop VZTAHY

 • Jak těžké je tvořit vztah?
 • Co musíme pro šťastný vztah udělat?
 • Co si pod šťastným vztahem představujete vy?
 • Máte pocit, že váš vztah již nemůže být lepší?
 • Nebo jste naopak zoufalí a myslíte si, že váš vztah již nemá řešení?

Šance pro změnu je tu vždycky.

 • Chcete se dozvědět, jak se hledají nová řešení?
 • Co vše Vám radí vaši přátelé a kamarádi, že máte udělat?

Ve vztahu neexistuje univerzální řešení na každou situaci. Chceme Vám ukázat, kde najdete vždy nové a originální řešení pro vaše každodenní situace. 

Cena vstupenky je 400,- Kč za oba workshopy (Komunikace ve vztahu a vztahy), případně 250 Kč/jeden z nich. Více informací, přihlášky a rezervace na stránkách Pro radost v životě.

Káťa Brázová

Pavel Krhoun

Místo konání

21. - 22.září 2023

Dačického dům
Komenského nám. 41
Kutná Hora

Máte otázky

Máte otázky, potřebujete něco doplnit?
Napište Janě: jana@porozumenimysli.cz