inovace

a transformace

ve vzdělávání

21. - 22.9. 2023

Dačického dům, Komenského nám. 41, Kutná Hora

21.9. 2023 od 8 - 21.30 hodin
22.9. 2023 od 9 - 18 hodin

Hledáte nové možnosti, příležitosti a další rozvoj? 

Chcete být více šťastníspokojení
a zažívat lehkostnaplnění

v zaměstnání, podnikání

i ve vztazích?

"Inovace a transformace ve vzdělávání" vychází z konkrétního výzkumu a empirických poznatků, které nabízejí důkazy o účinnosti inovativních přístupů ve vzdělávání.

Tato akce vám umožní prozkoumat ověřené strategie a postupy, které vedou k dosažení větší míry štěstí, spokojenosti a úspěchu v oblasti práce, podnikání i mezilidských vztahů. Spolupracujeme s odborníky, kteří mají bohaté zkušenosti s implementací inovativních metod a technologií ve vzdělávání. Získáte konkrétní nástroje a know-how k tomu, jak vytvářet prostředí, které podporuje kreativitu, interaktivitu a efektivní učení. 

Získáte vhled do moderních trendů, které ovlivňují vzdělávání. Tato akce vám také umožní navázat kontakty s lidmi z různých oblastí vzdělávání a společně hledat nové způsoby, jak proměnit vzdělávací procesy a přinést více radosti, smyslu a úspěchu do vašeho profesního i osobního života.

JAKÝ vás ČEKÁ PROGRAM?

ČTVRTEK 21.9.2023

08:00 - 12:00 

Well-being a psychohygiena ve škole - akreditovaný workshop MŠMT (1. část)

* po absolvování obou částí (čtvrtek i pátek) obdrží zúčastnění certifikát. 

Vzdělávací program "Well-being a Psychohygiena ve školách" se zaměřuje na posílení mentální pohody a osobního rozvoje u pedagogů i žáků. Skrze teorii, praktická cvičení a diskuse účastníci získají dovednosti pro zvládání stresu, porozumění tomu, jak funguje naše mysl a jaký vliv má na naše prožívání a posílení sebepoznání a sebevědomí. Cílem je vytvořit pozitivní učební prostředí, podporovat komunikaci a vzájemné porozumění a vytvořit angažovanou a harmonickou školskou komunitu a inspirativní klima.

První čtyřhodinový blok s názvem "Well-being a Psychohygiena“ se zaměřuje na propojení myšlenek, mentálního zdraví a vytváření pozitivní reality. Účastníci získají vhled do vlivu myšlenek na osobní pohodu a učební výkony, a naučí se rozpoznávat užitečné a neužitečné myšlenky. Cílem je ukázat, že well-being je spojen s vnitřním klidem a mentální flexibilitou, nezávisle na IQ či schopnostech. Praktické cvičení a metafory,  posílí pochopení propojení myšlení a pohody. Skupiny se zaměří na hledání shody v reakcích na situace, což podtrhuje, že na vnitřní úrovni jsme si všichni podobní a reakce jsou výsledkem našich myšlenek.

Určeno nejen pro pedagogy. Cena vstupenky je 1950,- Kč za obě části Workshopu Well-being a psychohygiena ve škole. Přihlášky a rezervace na stránkách Šťastná škola.

Jana bolková

13:30 - 16:00

Jak dosahovat (ne)možných cílů s lehkostí a radostí?

Máte ambiciózní cíl, ať už podnikáte, pracujete v zaměstnání nebo máte svůj projekt? Přijďte si sami vyzkoušet, že jste k jeho dosažení možná blíže, než si dokážete představit.

Seminář pod vedením transformativních koučů z Coaching Prosperity vám přinese nová uvědomění, která mění pohled na dosahování výsledků v jakékoliv oblasti - úspěch nemusí být dřina! Těšíme se na Vás!

Vstupenky zdarma. Více info a přihlášení na Coaching prosperity

Robert Rott

18:00 – 21:30

edufórum

Konference inovativního vzdělávání s EDUtrhem na téma ŠKOLA ŽIVOTA 

18:00 - 19:00 - EDUtrh - představí se projekty a hosté
19:00 - 20:30 - představení všech, 5 prezentací + 5 minut na dotazy

 • Markéta Rosenkracová - Proč tvoříme filmy u nás ve škole
 •  Anja Gladović - Jak se učí matematika pomocí sociálních sítí a multimédiálních materiálů
 • Rudolf Tůma - Online hra naučí finanční gramotnost
 •  Eliška Pácaltová - Eduzměna vzdělává jinak
 •  Iva Černá - Jak z učitele udělat Agenta 008

20:30 - volný networking s občerstvením

Vstupenky zdarma nebo za dobrovolný příspěvek od září. Je možné přijít i bez registrace, pokud se ale přihlásíte předem, připravíme pro vás jmenovku a drobné občerstvení, děkujeme. Více informací: EduForum.

projekt koučzóna 

Bezpečná zóna pro vaše klíčové zaměstnance.

Nový projekt, který přispívá ke komfortu zaměstnanců, předchází vyčerpání, přetíženosti, stresu, rozhodovací paralýze, agresivní komunikaci i chování, nenaslouchání, nespolupráci. 

Přináší zónu klidu, naslouchání, pozornosti, inspirace, nalézání nových řešení, nových možností, mentální vyrovnanosti, harmonie, rovnováhy, snižuje stresovou zátěž, nabízí zónu změny i osobního rozvoje.

Přispíváte tím k aktivní péči o zaměstnance, péči o duševní zdraví, rozvoji potenciálu, pozvedáte firemní kulturu, zvyšujete komformitu v zaměstnání, nabízíte inovativní přístupy v péči o zdraví zaměstnanců.

Zvyšujete flow a efektivitu zaměstnanců, přispíváte tím k propojení lidí s vizí firmy a jejich loajalitu, snižujete fluktuaci, a podporujete aktivní týmovou spolupráci ve firmě.

Zvyšujete  kreativitu klíčových lidí, rozvíjíte jejich tvořivou energii a čerstvé a inovativní nápady, posouváte svoji prestiž a lidské zdroje na vyšší úroveň. Vytváříte prostředí rovnováhy a prosperity. Vytváříte větší konkurenceschopnost a zvyšujete zisky.

Prezentace představí základní koncept, cíle a benefity. Nabízíme možnost zažít koučink osobně, přímo na místě.

pátek 22.9.2023

08:00 - 12:00 

Well-being a psychohygiena ve škole - akreditovaný workshop MŠMT (2. část)

* po absolvování obou částí (čtvrtek i pátek) obdrží zúčastnění certifikát. 

Druhý čtyřhodinový blok nazvaný "Pochopení fungování lidské mysli, sebepoznání a vztahy" se věnuje hlubšímu porozumění lidské mysli a jeho vlivu na sebepoznání a vztahy. Účastníci se naučí věnovat pozornost vlastnímu vnitřnímu klidu a moudrosti jako základu well-beingu. Praktická cvičení a debaty pomáhají objevit zdroje řešení v obtížných situacích a ukázat, že tvořivost a řešení přicházejí z moudrosti, ne z námahy. Důraz je kladen na vnímání vlastních pocitů, rozpoznávání prospěšných a neprospěšných myšlenek a schopnost pustit zbytečné myšlenky. Celý program směřuje k podpoře angažovaných učitelů, kteří mohou pozitivně ovlivnit klima školy a vytvářet prostředí, kde se děti mohou učit šťastně a efektivně.

Určeno nejen pro pedagogy. Cena vstupenky je 1950,- Kč a obě části Workshopu Well-being a psychohygiena ve škole. Přihlášky a rezervace na stránkách Šťastná škola.

Jana bolková

8:00 – 18:00

Koučzóna

Prostor a možnost přijít a vyzkoušet si osobně individuální transformativní koučink s certifikovaným koučem. 

Transformativní koučink se zaměřuje na to, aby klienti (tj. jednotlivci nebo skupiny) nejen dosáhli svých cílů, ale také prožili hlubší osobní změny a rozvoj, který má trvalý a pozitivní dopad na jejich životy.

Dopad transformativního koučinku může být značný, protože pomáhá klientům nejen dosáhnout konkrétních výsledků, ale také prožít hlubší osobní změny. To může přinést pozitivní a trvalé zlepšení do jejich života, jak v osobní, tak i profesní oblasti.

 

Jana bolková

MIROSLAV Klose

09:00 - 12:00 

Workshop komunikace ve vztahu

 • Nakolik umíme svému partnerovy naslouchat?
 • Jak moc komunikace ovlivňuje naše vztahy?
 • Co vše tvoříme naší komunikací?
 • Umíme naslouchat druhým?
 • Víme sami co chceme opravdu sdělit partnerovi? Je naše komunikace efektivní?
 • Používáte někdy slova jako zbraň?
 • Míváte z vaší komunikace dobrý pocit?
 • Jakým způsobem ve vztahu komunikujeme?

Co vše může přinést změnu nejen v partnerství opravdové naslouchání. Na všechny tyto otázky a hlavně na ty co si přinesete budeme během workshopu hledat odpovědi. Vše si prožijete a vyzkoušíte v praxi. Budete mít možnost naslouchat svým srdcem a slyšet odpovědi, které jsou skryty za slovy. 

Cena vstupenky je 400,-/Kč za oba workshopy (Komunikace ve vztahu a vztahy), případně 250 Kč/jeden z nich. Více informací, přihlášky a rezervace na stránkách Pro radost v životě.

Káťa Brázová

Pavel Krhoun

16:00 - 18:00

Workshop VZTAHY

 • Jak těžké je tvořit vztah?
 • Co musíme pro šťastný vztah udělat?
 • Co si pod šťastným vztahem představujete vy?
 • Máte pocit, že váš vztah již nemůže být lepší?
 • Nebo jste naopak zoufalí a myslíte si, že váš vztah již nemá řešení?

Šance pro změnu je tu vždycky.

 • Chcete se dozvědět, jak se hledají nová řešení?
 • Co vše Vám radí vaši přátelé a kamarádi, že máte udělat?

Ve vztahu neexistuje univerzální řešení na každou situaci. Chceme Vám ukázat, kde najdete vždy nové a originální řešení pro vaše každodenní situace. 

Cena vstupenky je 400,- Kč za oba workshopy (Komunikace ve vztahu a vztahy), případně 250 Kč/jeden z nich. Více informací, přihlášky a rezervace na stránkách Pro radost v životě.

Káťa Brázová

Pavel Krhoun

Místo konání

21. - 22.září 2023

Dačického dům
Komenského nám. 41
Kutná Hora

Máte otázky

Máte otázky, potřebujete něco doplnit?
Napište Janě: jana@porozumenimysli.cz