děkujeme

za objednávku

Pokud jste platili online, tak se nyní platba již zpracovává. Jestliže jste zvolili platbu bankovním převodem, informace k platbě jsme právě zaslali na váš e-mail. Prosíme o včasnou platbu před konáním akce.

Odkaz na online přenos Vám zašleme těsně před akcí.

Sledujte prosím schránku „doručená pošta, hromadná i spam“, kde se mohou e-maily nacházet.