transformativní rozhovory do firem

 

pracujeme s tými i jednotlivci. Koučujeme lídry i zaměstnance.

V nedávném průzkumu bylo zjištěno, že až 86 % lidí zažívá v zaměstnání stres, z toho pro 20 % je to stres častý až vyčerpávající. Z výzkumu agentury Deloitte vyplývá, že z 87 % lidí, kteří svou práci dělají s nadšením, 66 % pociťuje známky vyhoření, přetížení a frustrace.

Z našich zkušeností vyplývá, že firmy, ve kterých se dbá na work – life balance, duševní hygienu a zdraví svých zaměstnanců, jejich spokojenost se vztahy na pracovišti i doma, jsou více efektivní, produktivní, prosperující a konkurenceschopné.

“Ušijeme na míru” workshop na vybrané téma. Stačí si domluvit schůzku, abychom vytipovali oblasti, které do workshopu zahrneme.

69 % zaměstnanců nepovažuje snahy firem o snížení možnosti vyhoření za dostatečné. 21 % vyloženě poukazuje na nedostatek programů a iniciativy směrem ke zmírnění a prevenci vyhoření.

Meziročně rostou náklady na najímání a zacvičení nových zaměstnanců, firmy proto tíhnou k posílení zaměstnanecké loajality.

Koučink jako firemní benefity – nabízíme koučování jednotlivců jako formu zaměstnaneckého benefitu, ze kterého profituje tým i firma. Zaměstnanci mohou využít kouče v (nebo po) pracovní době. Z našich průzkumů vyplývá, že koučování zkvalitňuje nejen pracovní morálku, ale i kvalitu soukromého života.

Děláme věci jinak. Znalostí nového paradigmatu v psychologii. Zprostředkováváme změnu vnitřního nastavení lidí, a tím pomáháme ve všech oblastech, které vedou k optimálnímu fungování firem:

  • Zlepšení efektivity a produktivity
  • Problémy pracovního nasazení
  • Zvládání stresu
  • Syndrom vyhoření
  • Dosahování cílů

V říjnu 2022 jsme pořádali konferenci na téma: Jak se zapálit a nevyhořet.

Ptáte se, jak nadchnout své lidi pro firemní hodnoty, čím je motivovat a inspirovat, jak předcházet stresu a vyhoření? Investujete velké peníze do osobního rozvoje a hledáte cesty, jak si zachovat duševní zdraví? To jsou velká témata dnešní doby. Mezi zapálením pro práci a vyhořením je velmi tenká hranice. Poznejte včas, když se k ní blížíte! Všimněte si, nic zvenku nezpůsobuje nic z toho, co prožíváme uvnitř. To je také důvodem, proč změna vnějších podmínek nemůže mít dlouhodobý vliv na náš vnitřní stav. Je třeba na to jít jinak - zevnitř.

Máte otázky, potřebujete něco doplnit?
Napište nám: jitka.hanzova@porozumenimysli.cz