Kateřina Fišerová & Česko naslouchá & Porozumění mysli z.s.

Akce Nasloucháme srdcem proběhla v neděli 12.2.2023 

Můžete si ho pořídit za 490 Kč.

nasloucháme srdcem: 

Online přenos setkání o lásce a laskavosti tady a teď, setkání o naslouchání, které přináší naději pro šťastnější Česko a Slovensko, pro šťastnější svět.

S báječnou Marinou Galán z Mexika.

Překlad do českého jazyka byl zajištěn. 

„Naslouchání vám může změnit život – stejně jako láska.“

 

Narodili jsme se se schopností naslouchat hlouběji. Tak proč tenhle dar v sobě pomalu ztrácíme? A jak ho vnést zpátky do života?

Naučte se správně naslouchat přírodě, svému okolí, tlukotu svého srdce i své mysli a vyřešte jednou provždy komunikační problémy mezi vámi a partnerem, rodiči, šéfem nebo vašimi dětmi. 

O MARINĚ GALÁN

Marina Galán je matkou, koučkou, mentorkou koučů a řečnicí, která žije se svými třemi syny v mexickém Querétaro. Je členkou správní rady světové organizace 3PGC a podporovatelkou lokálních komunit porozumění mysli v nejrůznějších zemích.

schopnost naslouchat
může změnit život.

Můžeme naslouchat myšlenkovému hluku, vlastnímu monologu, obvyklým myšlenkám, obvyklým slovům, nebo se naučit:

naslouchat druhým...

Jednoduché, hluboké naslouchání není získanou dovedností, ale vrozenou schopností každého z nás.  Je dostupné každému. Můžeme díky němu zažít pocit bezvýhradného přijetí a laskavosti, pocit blízkosti a porozumění.

 ... A být slyšen.

naslouchat 

sobě ...

Kdybychom se naučili naslouchat sami sobě, mělo by to dopad na všechny oblasti našich životů. Pokud slyšíme - přijímáme sami sebe, dokážeme reagovat na jakoukoliv událost úplně jiným způsobem.

... a přijmout se.

naslouchat 

životu ... 

Naslouchání přítomnosti je stejné jako samotné bytí. Umožní vidět, co se skutečně děje, a reagovat. Pak slyšíme a vidíme, jak může realita spolupracovat s našimi zájmy a potřebami. Tvoříme a žijeme ze srdce. 

 ... a vzkvétat.

 

Co naslouchání (z)může:

Schopnost naslouchat jsme dostali jako přirozenou výbavu od Života do života. Možná proto mu většinou nevěnujeme moc pozornosti. Praktikování hlubokého naslouchání však může vést (vede) k úplně jiným prožitkům. Lidé, kteří skutečně naslouchají, nezřidka popisují jeho účinky jako zázrak.

Zklidnění

Naslouchání vyžaduje naši pozornost. Zaměřením pozornosti na druhého člověka přestáváme věnovat pozornost vlastním myšlenkám. Naše mysl se zklidní.

Bezpečný prostor

Naslouchání bez hodnocení a bez souzení umožňuje druhým vyjádřit bez obav, co je skutečně trápí nebo zajímá. Mohou tak zažít pocit bezvýhradného přijetí a laskavosti.

Porozumění a blízkost

Naslouchání a zklidnění vlastní mysli nám umožňuje slyšet i sdělení ukryté za slovy druhého člověka. To přináší porozumění (pochopení), pocit blízkosti a často i úplně jiný pohled na druhé.

Sebepoznání

Naslouchání nás současně vede k sobě samým. Zklidnění mysli a objevení naší podstaty nám pomáhá uvidět a pochopit, kdo skutečně jsme a kde je zdroj štěstí v našem životě.

Lepší vztahy

Atmosféra pochopení a přijetí umožňuje prožívat více pocitů blízkosti a spojení (propojení) s druhými. Stáváme se laskavějšími a lidštějšími. Lépe chápeme naši společnou podstatu.

Odpuštění

Pochopení, kdo skutečně jsme, a uvědomování si naší společné podstaty vede k poznání, že odpuštění je možné. A co víc, nastává přirozeně jako důsledek našeho porozumění druhému a sobě.

Snadnější spolupráce

Naslouchání bez přerušování a možnost svobodně vyjádřit svůj názor zlepšují vzájemné dorozumění. V atmosféře porozumění a přijetí ochotněji spolupracujeme.

Nová řešení neřešitelného

Bezpečný prostor pro komunikaci pomáhá objevit nová řešení pro situace, které se do té doby zdály neřešitelné. Vidění věcí v novém světle odhaluje další souvislosti a s tím další možnosti.

Efektivita

Naslouchání, snížení komunikačního šumu, lepší spolupráce, nové souvislosti a jiné možnosti vedou v důsledku ke zvýšení efektivity nejen nás samých, ale celého týmu.

 

Odpovědí na všechno je láska. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Když vám někdo správně a hluboce naslouchá, probouzí to stejně silné pocity jako láska. Naslouchání je vlastně tolik jednoduché, a přitom tak vzácné. 

Správně naslouchat znamená pochopit emoce, které se skrývají za slovy, a odevzdat se přítomnému okamžiku. Pojďme se to společně naučit. 

ONLINE PŘENOS byl zdarma

pro registrované

Chtěli jsme, aby příležitost zažít skutečné nasluchání srdcem mělo co nejvíce lidí. Rozhodli jsme se akci z Kaiserštejnského paláce streamovat a upravit program tak, aby byl plnohodnotný také online. V České republice a na Slovensku je tolik báječných lidí, kterým by naslouchání mohlo pomoci žít jednoduše lepší život. Všem, kteří spolu s námi vzhlížejí a míří k vizi šťastnějšího Česka a Slovenska a rozhodli se s námi být živě nebo online v přítomném okamžiku, jsme chtěli dát přístup na akci zdarma.

Záznam si můžete pořídit za 490,- Kč. Zanechte nám kontakt a my Vás budeme informovat, jakmile bude záznam zpracován?

Jak to bude probíhat?

Program je sestavený jako kombinace přednášky a několika cvičení, které vám umožní naslouchání skutečně zažít.

Obdržíte odkaz na online Zoom. 
Připojíte se 12.2. v 9:50 skrze zaslaný odkaz. 

Abyste si program maximálně vychutnali, zkontrolujte si funkčnost kamery a mikrofonu.
Je jen na vás, jestli budete mít zapnutou kameru či nikoli.
Cvičení ve skupinkách budeme provádět díky online místnostem. Cvičení jsou dobrovolná 🙂 Vřele vám je ale doporučujeme. Jen tak můžete zažít skutečné naslouchání. 

Program bude probíhat celý den, následovně:

Dopolední blok: 10:00 - 13:00 
Odpolední blok 14:00 - 17:00