Seznam VIP, kteří přijali pozvání:

Vyplňte údaje osoby, která přijala pozvání. Na e-mail jí přijdou následně: potvrzení a oragnizační informace. 

Setkání o lásce a laskavosti tady a teď, setkání o naslouchání, které přináší naději pro šťastnější svět.

S báječnou Marinou Galán z Mexika, v nádherných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze.

12. 2. 2023, Praha

Překlad do českého jazyka zajištěn.

„Naslouchání vám může změnit život – stejně jako láska.“