Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosíme, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme zapsaný spolek Porozumění mysli z.s., zastoupený předsedkyní Kateřinou Černou, registrovaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, L 13389/KSUL, oddíl L, vložka 13389/KSUL, IČ 07003838, adresa: Emilie Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou. Jsme pořadatelem konference Porozumění mysli, živých seminářů a jiných podobných akcí uvedených na našich webových stránkách a provozujeme webové stránky porozumenimysli.cz a porozumenimysli.net.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle 724 599 993 nebo na e-mail: backoffice@porozumenimysli.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • I. poskytování služeb, plnění smlouvy

vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, adresa, které nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží.

  • II. vedení účetnictví

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • III. marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky. Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • IV. pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

  • V. fotografická dokumentace, audio a videozáznamy     

Živé akce např. webináře, semináře, konference, školení, workshopy, atd..., zpracováváme pro účel dokumentace těchto akcí a pro následnou propagaci. Dle uvážení organizace budou použity v režimu veřejném nebo pouze v rámci uzavřené členské základny The Human Potential Academy z.s. 

Webináře, které jsou nahrávány přes aplikaci ZOOM, vyžadují po účastnících souhlas s nahráváním. Udělením tohoto souhlasu zároveň souhlasíte s tím, že mohou být použity dle uvážení organizace, včetně jejich zveřejnění.

  • VI. veškerá dokumentace získaná v průběhu Akademie porozumění PRo

Intenzivní trénink bude probíhat na živo a zároveň bude pro ty, kteří se nemohou účastnit živého setkání, streamován a natáčen. Dále budou účastníci výcviku nahrávat své koučovací rozhovory, aby mohly být následně použity pro mentoring a hodnocení studentů Akademie PRo. Tyto záznamy včetně textové dokumentace budou ukládány na Google Drive, na You Tube a do uzavřené členské sekce na webových stránkách organizace. Budou přístupné pouze účastníkům aktuálně probíhajícího ročníku Akademie porozumění PRO a budou na výše zmíněných médií uloženy na dobu neurčitou. O jejich skartaci rozhodne vedení organizace.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek o vás zaznamenáváme některé informace, které naše webové stránky odesílají do vašeho prohlížeče, ze kterého naše stránky prohlížíte (= cookies). Díky tomu vám můžeme například přizpůsobit zobrazení webu nebo si vytvářet statistiky ohledně jeho návštěvnosti.  

Na naší stránce využíváme nezbytné cookies pro správné fungování našich stránek. To můžeme na základě právních předpisů, nepotřebujeme k tomu váš souhlas. Bez nezbytných cookies bychom vám nemohli umožnit využití funkcí na našem webu.

Další typy cookies (marketingové, preferenční, statistické) budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Používání cookies můžete na svém počítači kdykoli upravit, a to zejména přes nastavení vašeho prohlížeče. Více k jednotlivým prohlížečům a výmazu/blokaci cookies najdete tady:
·      Chrome

·       Firefox

·       Internet Explorer

·       Opera

·      Seznam

·       Android

·       Safari

·      Microsoft Edge

Nastavení je potřeba provést pro každé vaše zařízení (telefon, tablet, počítač) zvlášť.

 

Ke zpracování využíváme třetí strany, a to konkrétně poskytovatele služby Google Analytics a YouTube, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko, který osobní údaje zpracovává v souladu se svými podmínkami.

 

Ke dni účinnosti těchto Zásad pracujeme s následujícími cookies:

 

PHPSESSIDNezbytná, Porozumenimysli.cz, 14 dní, Cookie generovaná aplikacemi založenými na PHP. Jde o univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relace uživatele. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, způsob jeho použití může být specifický pro daný web.
_gaStatistická, Porozumenimysli.cz, 2 roky, Tato cookie je spojena se službou Google Universal Analytics. Používá se k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je obsažena v každém požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webu.
YSCMarketingová, Youtube.com, session, Tato cookie je umístěna službou YouTube za účelem sledování zobrazení embeddovaných videí.
VISITOR_INFO1_LiveMarketingová, Youtube.com, 6 měsíců, Tato cookie je umístěna službou YouTube za účelem sledování uživatelských preferencí pro videa YouTube embeddovaná do stránek; může také určit, zda návštěvník webových stránek používá novou nebo starou verzi rozhraní YouTube.
_ga_BJS9K5E73SNeklasifikovaná, Porozumenimysli.cz, 2 roky,
CONSENTStatistická, Youtube-nocookie.com, 6 měsíců, YouTube umísťuje tuto cookie prostřednictvím embeddovaných videí a registruje anonymní statistická data.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil) Facebook, Google. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající
úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise, případně po splnění jiných
požadavků na zajištění bezpečnosti práce s daty.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu backoffice@porozumenimysli.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 30. 12. 2021 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.