ŠŤASTNÁ

Škola

Chceme, aby škola byla místem, kde šťastní učitelé vzdělávají šťastné děti

JAKÉ BY TO BYLO, KDYBYSTE RÁDI CHODILI DO ŠKOLY?

Co všechno by bylo v našem životě jinak, kdyby nás ve škole bavilo  dozvídat se, učit se?

Jak bychom se cítili v atmosféře porozumění, přijetí a podpory?

Čeho bychom mohli dosáhnout, kdybybychom se ve škole naučili rozvíjet svůj potenciál a mohli kreativně tvořit?

Co kdybychom se ve škole naučili

  • Přirozeně a hluboce naslouchat
  • Rozumět tomu, kde se berou naše pocity a emoce
  • Být v pořádku i se špatnou náladou
  • Vyjádřit svůj názor

PRO KOHO TU JSME

Pedagogy

ŽÁKY

ASISTENTY

Rodiče

ŠKOLNÍ PSYCHOLOGY

DÍLČÍ PROJEKTY

Celý projekt je rozdělen do tří vzájemně se podporujících dílčích projektů:

NASLOUCHÁNÍ A POROZUMĚNÍ DO ŠKOL

Hlavním cílem tohoto projektu je získání dovednosti skutečného naslouchání a porozumění sobě i druhým. Je určen pro žáky druhého stupně základních škol.

Cíle, ke kterým směřujeme:
- zlepšení komunikačních dovedností
- rozvoj schopnosti formulovat a vyjádřit vlastní názor
- ochota respektovat jiný názor
- zvýšení porozumění obsahu učiva díky otevřenosti ke sdělovaným informacím

ŠŤASTNÁ ŠKOLA

Tento projekt se zaměřuje na pedagogy. Naším cílem je pomoci škole vybudovat pevné základy, kterými jsou dobré vztahy a ochota spolupráce. Víme, že v atmosféře porozumění se tvoří prostor pro prohloubení důvěry mezi pedagogem a žákem, ochota naslouchat a tvořit kvalitní vztahy, vzájemný respekt, efektivní komunikace mezi pedagogy navzájem i mezi žáky a pedagogy. 

Cíle, ke kterým směřujeme:
- skutečné naslouchání a porozumění
- budování důvěry a dobrých vztahů
- zvýšení odolnosti vůči stresu
- nacházení nových způsobů řešení vznikajících problémů

STAR TEAM

Cílem tohoto projektu je vytvořit tým dětských koučů pro podporu psychické pohody a rozvoj dobré kondice celé osobnosti dětí školního věku. 
Dětský kouč pomáhá vytvářet pro své vrstevníky bezpečné prostředí pro porozumění a inspiruje k hledání vlastních řešení vzniklých situací. Cílem projektu je podpořit děti v objevování jejich
přirozenosti a nabídnout jim možnost sdílení s uvědoměním, že “na to nejsou samy”. 
Dlouhodobým cílem s velkým přesahem je vytvoření otevřené skupiny dětských koučů, ze kterých se stanou youtubeři a influenceři v oblasti porozumění lidské mysli a v oblasti duševního zdraví dětí s vlastními vysílacími kanály.

CO bude následovat?

Jak jsme napsali na začátku, hlavní myšlenkou je vytvořit místo, které bude lidi spojovat a kde je možné mluvit o všem otevřeně. A to se nevytvoří třemi webináři.

Proto budeme tato setkání dělat pravidelně každý týden. Některá budou mít formu rozhovoru (tak jako tři úvodní webináře), jiná budou víc specifická a budeme se v nich věnovat konkrétním otázkám a výzvám.

Postupně budeme dělat i živé akce, besedy a workshopy. Ale nepředbíhejme. Ještě jsme nezačali ani hrát 🙂

NEJBLÍŽE se vidíme ZA:

kdo za tím stojí? 

Jana Bolková

Žena s velkým srdcem. Maminka dvou dcer, z toho jedné školou povinné. Neúnavná propagátorka naslouchání nejen ve školách.

Kat Černá

Má dvě děti a mnoho životních zkušeností. Při své práci se specializuje na lidský potenciál, duševní zdraví a vztahy. Pracuje s dětmi a dospělými.

Karolína Kofroňová

Bývalá úřednice, maminka dvou již dospělých dětí. Miluje naslouchání, které považuje za základní předpoklad komunikace s ostatními i se sebou samotným.

Petra Mašková

Pozice
Maminka dvou dětí a lektorka zážitkové pedagogiky. Její doménou jsou domácí úkoly, které svým klientům s oblibou ukládá, aby lépe porozuměli fungování lidské mysli.

JAk se stát součástí
šťastné šatny?

Máš dvě možnosti:

1. Být pasivním členem - sleduj streamy na facebooku nebo mrkni na instagram

2. Být aktivním členem - možnost zúčastňovat se online setkání, kde se budeme věnovat konkrétním otázkám a výzvám v oblasti sportu. Tato setkání budou probíhat přes aplikaci Zoom a záznam nebude k dispozici (co se stane v šatně, zůstane v šatně :-)). Budeš se moct aktivně zapojovat a klást otázky.

kolik mě to bude stát?

Jestli se ptáš na peníze, tak nic.

Platíš svým časem a pozorností.