Ďakujeme

za objednávku

Pokiaľ ste platili online, tak sa teraz platba už spracováva. Ak ste zvolili platbu bankovým prevodom, informácie k platbe sme práve zaslali na váš e-mail. 

Akonáhle bude platba pripísaná, dostanete prístupy do členskej sekcie v samostatnom e-maile.

Sledujte prosím schránku „doručená pošta, hromadná aj spam“, kde sa môžu e-maily nachádzať.