🗓️ AKTUÁLNĚ: Mezinárodní summit NASLOUCHÁME SRDCEM v květnu v Praze. Více informací ZDE.

tvoríme Šťastnejšie Slovensko

Besedy pre všetkých, ktorí neveria, že šťastie leží mimo nás a že nám ho má zariadiť niekto iný.

Čo je to Šťastnejšie Slovensko?

Besedy vznikajú na základe spolupráce neziskovej spoločnosti Porozumění mysli z.s. a Umění být zdráv pre podporu duševného a fyzického zdravia. Zároveň je pokračovaním projektu Šťastnejšie Česko, ktorého cieľom je ukázať ľuďom, že šťastie, zdravie, ani čokoľvek iné, nevychádza z vonkajšieho sveta, ale z nás samotných. 

Keďže podujatia v ČR mali obrovský ohlas, rozhodli sme sa prísť aj na Slovensko. Možno sa teraz pýtate, prečo to všetko robíme. A čo je teda naším poslaním. 🙂 

Myšlienka Šťastnejšieho Slovenska súznie s projektom Umění být zdráv a jeho víziou pomáhať ľuďom pochopiť základné princípy zdravia tak, aby mali v živote viac energie, radosti a odolnosti. V Umění být zdráv veríme, že prostredníctvom seba pomáhame vytvárať zdravé prostredie pre naše okolie. Vieme, že zdravie je naším prirodzeným základom a kvalitný život je možný pre všetkých.

Porozumenie mysle je revolučný a zároveň veľmi jednoduchý pohľad (ktorý chápu dokonca aj päťročné deti) na to, ako si tvoríme vlastnú realitu vo vnútri nášho vedomia. 

Vyučuje sa vo veľkých korporáciách aj školách po celom svete. Pomáha psychiatrom aj vrcholovým športovcom.  Toto porozumenie nevzišlo pôvodne z univerzít a laboratórií, ale z prevratného vhľadu obyčajného človeka, Sydneyho Banksa, do podstaty ľudského zážitku. Postupne sa k nemu začali z celého sveta pridávať psychológovia, psychiatri, ale aj inžinieri a fyzici z MIT a ďalších univerzít.

Vzdelávame, koučujeme, trénujeme, inšpirujeme, podporujeme ľudí v plnení ich snov a cieľov. Pomáhame jednotlivcom, ale aj firmám, či neziskovkám s napĺňaním konkrétnych zámerov, ktoré prispievajú k tomu, aby sa konkrétnym ľuďom, či spoločnosti ako takej žilo ŠŤASTNEJŠIE. 

Besedy

1805

Od chaosu k svojej sile

18.5. 2023 17:00Bratislava
Beseda s exkluzívnymi hosťami pre všetkých, ktorí chcú žiť plnohodnotný život vo väčšej radosti, vitalite a zdraví. Môžete sa tešiť na nekonvenčné rozhovory o tom, ako tvoriť zdravie, šťastie a odísť z vnútorného chaosu. A to všetko…